Bursa'nın eski mahallelerinden biri idi

Sedbaşı Köprüsü yakınlarında bulunan Nasuhpaşa Hamamı civarında idi. Bursa Kadı Sicilleri'nde bu mahalle adına sıkça rastladık. Belgelerde Hacıhoşkadem veya Hoşkademmakramavi olarak da anılmaktadır. Ancak Mesudmakramavi Mahallesi’nden farklı bir mahalledir. Makrama başörtütüsü, havlu anlamına gelmektedir. Bir çeşit tekstil ürünüdür. Bu adı taşıyan Ankara'da da bir mahalle vardır. Mahalleye adını veren mescidi, Hacı Hoşkadem Mavramevi adlı bir tüccar yaptırmış. Bu kişinin Selçuk Hatun'un kızı Hatice Sultan’ın peşkircisi olduğu da söylenmektedir. Hatice Hatun, İsfendiyaroğlu İskender oğlu İbrahim Bey'in kızı ve Sadrazam Mahmud Paşa'nın eşi idi. XVI. yüzyılın başında, kadı sicillerinde Abdullah oğlu Hoşkadem adlı bir kişinin Bursa mütevellisi­nin vekili olarak geçmektedir. Olasılıkla sicillerde adı geçen mahalleye adını veren kişi bu idi. Tahrir defterlerinde, Şeyhpaşa Mahallesi’nin diğer adının Makramacı Hacı Hoşkadem olarak anıldığı yazılmaktadır. XV. yüzyılda mahallede 48 hane yaşamaktaymış. Ancak bu Şeyhpaşa Mahallesi, Hisar içindeki mahalle olmalıdır. 1924 yılında, nüfusu azaldığı için Hocatabib, Selçukhatun, Sarıabdullah, Hocaailzade ve Hacılar Mahallesi ile birlikte bir muhtarlığa bağlanmıştır. 1608 yılında Kalenderoğlu isyanı sırasında, isyancılar mahalleyi yakmışlardır. Cumhuriyet döneminde Köprübaşı adıyla anılan mahalle, bugünkü mahalleler arasında yer almaz. (BOA. Temettuât Defterleri, no.7525) (Bak. KÖPRÜBAŞI)

Raif Kaplanoğlu