Heykel'den Setbaşı Köprüsü'ne giderken, köprü yakınlarındaki sağdaki son sokağın köşesinde bulunan bu hamam, Sultan II. Bayezıd'ın sadrazamlarından Mesih Mehmed Paşa tarafından, XV. yüzyılın sonlarında yaptırılmıştır.

Hamama Nasuh Paşa adının verilme nedeni, bu hamamın vakıf yöneticiliğini uzun süre Mevlana Nasuh adlı bir kişinin sürdürmesi veya Mesih yerine yanlışlıkla Nasuh denilmesidir.

Çift hamam sınıfından olan bu hamam sonradan ekonomik nedenlerle kadınlar bölümü yıkılmıştır. Duvarları kesme taş ve tuğla ile örülmüş olan bu hamamın kubbelerinin üzeri dıştan kiremitle örtülmüştür.

Bu hamam, diğer Bursa hamamları gibi soğukluk, ılıklık, sıcaklık bölümleriyle halvet bölümlerinden oluşur. Ancak bu hamamda bu birimlerin dizilişi ve mekan içinde odaların bulunuşu çok ilginçtir. Bir kenarı on metre olan kare planlı soğukluğun üzeri kubbe ile örtülüdür. Yapının en ilginç bölümü olan sıcaklık bölümünde dört eyvan yer alır. Beşinci eyvan bir halvet odası görevini görür. Bu eyvandan her iki yanda bulunan asıl halvet odalarına geçilir. Bu eyvanda ayrıca XV. yüzyıl çinileri ve renkli mermerler yer alır.

Yıllar içinde bir Ermeninin eline geçen bu hamam, daha sonra da Ermeni cemaatinin yönetimine geçmiştir. Cumhuriyet döneminde ise Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün eline geçmiştir.

1568 ve 1588 yıllarında onarım gören bu hamam, günümüzde sağlam olup işlevini sürdürmektedir.

(KEPECİOĞLU Hamamlar (1935) s.41; BAYKAL (1950) s.90; VAKIFLAR (1983)III. s.376; YALMAN (1984) s.102)