Çelebi Sultan Mehmet’in kızı

Sultan II. Murat’ın kardeşidir. 1408 yılında Amasya’da doğmuştur. Anadolu Beylerbeyi Karaca Paşa ile evlendi. 1444 yılında dul kaldı. Bursa’da birçok hayır kurumları olan Selçuk Hatun’un yaptırdığı eserler şunlar; Bursa’da cami, medrese, Mihraplı Köprü, İstanbul’da cami, Edirne’de cami yaptırmıştır. Kayhan semtinde, Selçuk Hatun Sokağı’nda bulunan mescidi, 1450 yılında yaptırmıştır. Selçuk Hatun, 890/1485 yılında yaşamını yitmiş olup Yeşil Türbe’de babasının başucunda gömülüdür.

 (KÜTÜK IV. s. 137-140; BAYKAL  s. 127; VAKIFLAR  III. s. 158; GABRİEL (1958) s. 153; MANTRAN (1954) s. 94; A.T.Ulusoy, Selçuk Hatun Sultan, Tarih-i Osmani Mecmuası, C.III, s. 957-961; KÖSEOĞLU  s. 56; AYVERDİ II.  s. 321; İ.H.Uzunçarşılı, Belleten Der. XXI, 1957, s. 253; SİCİLİ OSMANİ I, s. 38, ULUÇAY, Padişahın, s. 11; İ.H.Uzunçarşılı, Ç.Mehmed’in kızı Selçuk Hatun Kiminle Evlendi. Belleten, XXI, Ank. 1957; A. Tevhid, Selçuk Hatun, TOEM, Cüz. 15, İst. 1928; Hadikat’ül Ceva? C.1, s. 206; )

Raif Kaplanoğlu