USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Bursa Göç Tarihi Müzesi

Bursa Göç Tarihi Müzesi
19-08-2019

BURSA GÖÇ TARİHİ MÜZESİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa kentinin kültür ve sanat yaşamını zenginleştirmek, sosyokültürel hayatını canlandırabilmek amacıyla yürüttüğü tarihi kültürel mirası yaşatma ve koruma projelerine bir yenisi katarak Bursa Göç Tarihi Müzesi 07.11.2014 tarihinde açılmıştır.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bursa Göç Tarihi Müzesi 8500 yıllık Bursa tarihi içinde kimi zaman doğal bir gereklilik olarak; kimi zaman savaşların, kimi zaman da baskıların ardından gerçekleşen demografik hareketliliğin tarihini anlatmayı hedeflemektedir. Bursa ili, tarihinin içinde sakladığı ülkeler ve milletler ile tarihin ilk çağlarından bu yana verimli toprakları ve insan yaşamının zenginleşmesine katkıda bulanabilecek kendine has öğeleri ile her yüzyılda ilgi uyandıran bir yerleşim merkezi olmuştur. Coğrafi olarak İstanbul’a yakınlığı, Balkanlar ve Anadolu üzerindeki her dönem kullanılan geçiş güzergâhı, Karadeniz, Ege, Balkan ve Anadolu Medeniyetlerinin uğrak noktası olarak Bursa, açık bir göç dalgasının iskânı haline gelmiştir.
Günümüzde, kültürel kimlik ve bir arada yaşama kültürü, kentlerin gelişmesi ve dünyaya açılması için giderek önem kazanmaktadır. Bu bağlamda Bursa, Türkiye ve hatta Dünya’da özel bir yere sahiptir. Yaklaşık 150 yıldır gerçekleşen yoğun demografik hareketlilik sonucu Bursa neredeyse bir göçmen kenti olarak anılmaktadır.
Teknolojinin çeşitli olanakları kullanılarak interaktif hale gelen Müze; ile özellikle göç yolculuklarının çilesine dair Balkan, Kırım ve Kafkasya’dan Bursa’ya yapılan göçlerin canlandırmalarına, ve her bölümde birer adet TV aracılığıyla göç hakkında geniş bilgilere yer veren interaktif bölümlere sahiptir.
Bursa Göç Tarihi Müzesi
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi içerisinde konumlandırılan Müze; halihazırda hizmet veren tarihi Merinos Fabrikasının anılarını günümüze taşıyan Merinos Tekstil ve Sanayii Müzesi ile Vakıf Kültürü Müzesi; Merinos fabrikasının faal olduğu dönemde enerji ihtiyacını karşılayan ve Bursa’ya bir dönem elektrik enerjisi üretmiş santralden oluşturulan Enerji Müzesi ve yeni açılacak müzeler ile “Müzeler Kompleksi” içerisinde yer almaktadır.
Müze, Anadolu topraklarında tarih öncesi dönemlerden günümüze değin süren 'göç' olgusunun sunulduğu, insanların yaşamlarına yaptığı etki ve göç eden insanların göç ederken ya da ‘göçmen’ ünvanını aldıktan sonra geride bıraktığı hikâyeleri ve yeni yaşamlarına alışma dönemleri sırasında elde edilen bulgu, belge ve malzemenin Bursa için önemini ortaya koymaktadır.
Müze koleksiyonunda yer alan canlandırmalar kara, deniz ve tren yoluyla Bursa’ya gerçekleştirilen göçleri anlatmaktadır.
Müze içerisinde;
• Bursa’daki ilk ayak izleri, ilk yerleşim yerleri
• Bursa’da medeniyete doğru gerçekleştirilen çalışmalar
• Bursa’nın İlk Göçmenleri; Bitinyalılar, Traklar, Ege Kolonileri
• Osmanlı’dan Rumeli’ye Göçler
• 93 Harbi ve Balkan Göçmenleri - 1913 Göç’ü
• Cumhuriyet Dönemi Göçleri
• 1989 Balkan Soydaş Göç’ü
• Kırım Göçleri
• Kafkasya Göçleri
• Göç ile değişen Bursa, Günümüz Bursa’sı
ile Müze olgusu anlatılmaya çalışılmıştır. Müzede her bölümde TV’ler aracılığıyla o bölüm ile alakalı bilgiler sunulmakla birlikte ayrıca son bölümde çeşitli sergilerin açıldığı bir sergi alanı mevcuttur.
Müze’de özellikle çocuk ve gençlerin göç olgusunu daha yakından tanımalarına yardımcı olması amacıyla eğitim ve konferans salonunda göçü anlatan çeşitli video ve kısa filmlerin gösterimleri yapılmaktadır. Bunun yanı sıra eğitim ve atölye çalışmaları ile gelen ziyaretçilerin göç farkındalığının arttırılması hedeflenmektedir.
Bursa göç anlamında zengin bir şehirdir. Pek çok evde ailelerden miras kalan bavullar, dikiş makinaları, kıyafetler ve pek çok kişisel eşyalar mevcuttur. Kişisel ve aile yadigârı bu ve benzeri pek çok eser Müze Galeri alanında sergilenerek gelecek nesillere aktarılmaktadır. Bunun yanı sıra geçmişi günümüze taşıyan fotoğraf sergileri de yine galeride sergilenmektedir.
Bursa Göç Tarihi Müzesi Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu danışmanlığında gerçekleştirilmiştir.
Bursa’nın değerlerini en iyi şekilde tanıtmak, açıklamak ve korumak misyonunu üzerinde taşıyan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa halkının ve yerli yabancı Bursa ziyaretçilerinin “Dünya Kenti Bursa” vurgusunu ve değerlerini özümsemesini, yaptığı kültürel çalışmalarla da Bursa’da yaşamanın veya ziyaretçi olmanın keyfini yaşatmaktadır.