Bursa'nın eski mahallelerinden biridir

Bugünkü Hükümet Konağı ile Adliye Binası arasından geçen yolun tam karşısında bulunan Hacılar Camii çevre­sindedir. Hacılar Camii’nin, Hac’a gidemeyen Hacıların paralarıyla yaptırıldığı söylense de doğru değildir. Cami, 1466 yılında Hacı Bakkal Sinan adlı bir tüccar tarafından yaptırılmıştır. Mahallenin adına en eski, kadı sicillerindeki 1463 yılı kayıtlarında rastladık. Bu nedenle mahalle caminin daha önceki dönemde yapıl­ması gereklidir. Mahallenin adı, bu camiden gelmiştir. Hacı Bakkal Sinan’ın, Bursa'da bir­çok hizmetleri vardır. Tekye Mescidi’ni de bu kişi yaptırmıştır. Bazı kaynaklarda Bakkalsinan olarak anılan mahalle de bu mahalle olmalıdır. Caminin yanında bulunan çeşme, Bursa'nın en güzel çeşmelerinden biridir. 1530 yılında 36 hane bulunan mahallede, 1573 yılında 64 hane yaşıyordu. 1792 tarihli bir kadı sicilinde ise, mahallede Rumların yaşadığı anlaşılıyor. Bursa’nın ilk matbaası olan Vilayet Matbaası, yıllarca bu mahallede faaliyet göstermişti. Matbaa, mescidin hemen doğusunda, dört yol ağzında idi. 1924 yılında, nüfusu azaldığı için Hocatabib, Selçukhatun, Hocaalizade, Hoşkadem ve Sarıabdullah Mahallesi ile birlikte bir muhtarlığa bağlanmıştır. Mahalle çevresine bugün daha çok Heykel Cumhuriyet döneminde, hükümet binaları bulunduğu için Konaklar olarak adı değişti­rilmiştir. 1950'li yıllara kadar varlığını korumuştur. (BOA. Temettuât Defterleri, no.7393) (Bak. KONAKLAR)

Raif Kaplanoğlu