Bursa'nın yeni mahallelerinden biridir

Aslında bu mahalle, Bursa merkez ilçeye bağlı eski bir köy idi. Kentin kuzeyinde, Çeltik-Armut-Dereçavuş köyleri arasındadır. Köyün eski adı, Biladıyunus'tur. Anlamı ise Yunus'un beldesi veya Yunuseli demektir. Aslında ilk Osmanlı kroniklerinde Orhan Bey’in fethettiği yerler arasında sayılan bu köyün o tarihteki adı Blados’tur. Rumca palatanos çınar ağacı demektir. Kurtuluş Savaşı öncesinde köyde büyük bir çınar ağacının bulunması, Rumca palatanos’tan geldiğini güçlendirmektedir. Köyde, XVI. yüzyılda 40 civarında Hıristiyan hane yaşamaktaydı ve bu tarihte Sahra bu­cağına bağlı idi. XVI. yüzyılda 16 hane de Müslüman yaşadığı anlaşılan köyün bu tarihte başlıca geçim kaynağı soğan, bağcılık ve bostan ekimi imiş. Nitekim bir Rum köyü idi. 1920 yılından önce 110 hane Rum’un yaşadığı bir köy idi. Köyde bu tarihte sadece 10 hane de Türk yaşamaktaydı. 1530 tarihli tahrir defterinde de Blados adını taşıyan köyün Biladiyunus olduğu belgelerden anlaşılmaktadır. Daha sonraki yıllardaki belgelerde Baladyanos olarak da anılmıştır. Sultan Murad’ın vakıf köyü olup ge­liri, Çekirge'deki imarete gitmekteydi. Sultan I. Murad’ın vakıf köyü olması nede­niyle, Yunus adlı bir kişinin köyü olması da olası değil. 1987 yılında alınan bir karar ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içine alınıp mahalle olmuştur. 1895 ve 1908 Yıllığı’na göre 118 hane yaşayan iri bir köydür. Köyde Hagios Athanasios Kilisesi vardı. 1955 yılına kadar caminin yanında bulunan kilise kalıntıları bugün yokolmuştur. 1922 yılında, Rumlar köyden gidince yerine, Yunanistan’ın Kılkış bölgesindeki Paroya köyü ile Karacaova bölgesinden gelen göçmenler yerleştirilmiştir. Köyde çoğu Arnavut olan Balkan göçmenleri de yaşamaktadır. Son yıllarda köye Doğu Anadolu’dan gelen çok sayıda göçmenin de yerleşmesiyle çok karışmıştır. Köyde, Bizans dönemine ilişkin kalıntılar ile yakınlarında da höyük vardır. Bugün merkez Osmangazi ilçesine bağlı bir mahalledir.

Raif Kaplanoğlu