Nilüfer ilçesine bağlı bir belde

Köyün bulunduğu yer sürekli havadardır. Rüzgârın sürekli körük gibi estiği için Körüklü adı verildiği söyle­nir. Oysa Rumca’da Görükle escort, yeşil tepe demektir. Görükle de yeşil bir tepe olduğu için, adını bu Rumca tanımlamadan almış olmalıdır. Köyün, Rum köyü ol­ması, ikinci olasılığı daha doğru kılar. Aslında köyün adı Kouboukleia’dan gelmektedir. Nitekim Bizans kaynaklarında geçen Kouboukleia, Görükle’de lokaliz edilmelidir. Tahrir defterlerinde de Kübüliye biçimiyle yazıldığı görülmüştür. Bizans tarihçisi Lefort, Görükle ile Dansarı/İrfaniye arasında eski bir kale kalıntısı olabilecek alana da rastlanmış. Tarihçi Hammer de; Osmanlı kaynaklarındaki Lüblüce Hisarı’nı Kübüklea olarak lokaliz etmektedir. Oysa Âşıkpaşazade’ye göre Lüblüce/Leblebici Hisarı, Lefke civarında gösterilmektedir. Nitekim XVII. yüzyıl belgelerinden bu hisarın Gölpazarı’na bağlı olduğu anlaşılıyor. Sultan Murad ile I. Mehmet’ın vakıf köyüdür. 1530 tarihli tahrir defterine göre Kite/Ürünlü’ye bağlı olan ve tümü Hıristiyan olan 100’ü aşkın hane yaşayan bir kasabadır. bursa escort -Karacabey karayolunun hemen kuzeyindedir. Uludağ Üniversitesi kampusunun bu köy sınırları içinde kurulması ile son yıllarda büyük bir gelişme göstermiştir. Eski bir Rum köyü olan Görükle, Yeşil Camii’nin vakıf köyüdür. İşgal yıllarında tahrip görmüştür. Burada yaşayan Rumlar, savaş sonunda kenti terk edince köye, 1924 yılında Yunanistan’ın Langaza kazasının Sufa, Kaval, Evca, Beyran köylerinden gelen göçmenler yerleştirilmiştir. Ayrıca Kavalalı Pomaklar da köye iskân edilmiştir. 1895 ve 1908 Yıllığı’na göre 219 hane bulunan köyde 1927 yılında 1.333, 1990 yılında 5.404, 1997 yılında 8.706 kişi yaşamaktaydı. 1955 yılında bucak, 1957 yılında belde olup, belediye örgütü kurulmuştur. Eskiden var olan büyük kilise bugün yoktur. Köye ait üç bin dönüm mera, 1988 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesine dahil olduktan sonra istimlak edilerek, bir kısmına Uludağ Üniversitesi kampüsü kurulmuştur.

Raif Kaplanoğlu