Bursa'nın yeni mahallelerinden biridir

Aslında mahalle eski bir köydür. Bursa-Karacabey yolunun 3 km kuzeyinde, Bursa'ya 11 km uzaklıkta idi. Önceleri Görükle bucağına bağlı idi. 1530 tarihli tahrir defterine göre 34 hane yaşayan iri bir köydür. Bunların 31 hanesi Hıristiyan’dır. Nitekim kıyısından geçen dereye de, eski döneminde İnesi Bayat Türkmenlerin İnisili adlı bir kolu olup, köyün adı buradan da gelmiş olabilir. Evkaf-ı selatin vakıf köyüdür. 1912 yılında yayınlanan Hüdavendigâr gazetesine göre de köy, Harem-i Hümayun vakfı olduğu görülmektedir. Cumhuriyet öncesinde Rum ve Türkler birlikte yaşadığı Özlüce’nin eski adı, köylülere göre İnegazi imiş. Zamanla Rumların deyişi ile İnesi'ye dönüşmüş. Ancak XIX. yüzyıl belgelerine göre İnegazi ile İnesi iki ayrı köydür. 1895 ve 1908 Yıllığı'na göre 88 hane bulunan köyde, 1927 yılında 452 kişi yaşamaktaydı. Kurtuluş Savaşı sırasında kısmen yakılmış olan köye, 1924 yılından sonra Yunanistan’ın Langaza ve Sarışaban bölgesinden gelen 60 hane göçmen yerleştirilmiştir. Köydeki eski kilise, 1924 yılında camiye çevrilmiş olup, 1992 yılına kadar faaliyetini sürdürmüştür. XVI. yüzyılda Karacabey’e bağlı olan ve Şehzadeler vakfına bağlı İnesi köyü bu olmalıdır. Köyün içinde de eski yerleşim kalıntıları vardır. Bugün Nilüfer ilçesine bağlı bir mahalledir.

Raif Kaplanoğlu