Gemlik ilçesi merkez bucağına bağlı bir köy

İlçenin güneyinde, Gemlik'e 9 km uzaklıktadır. Gemiç/Katırlı Dağları’nda kurulmuş bir dağ köyüdür. Dağların en yüksen noktasında kurulan köydür. Bu nedenle üzerinde bulunduğu dağa, Katırlı Dağı adı verilmiştir. Köyün adına en eski, 1639 tarihli belgelerde rastladık. Ebuishak Mescidi’nin vakıf köyüdür. 1530 tarihli tahrir defterinde geçen Kadı-yer köyü, Katırlı olmalıdır. Adı da bu isimden galat olmalıdır. Bu tarihte köyde sadece bir hane yaşamaktaydı. Dağlar arasında bulunan köyde sadece katır kullanıldığı için bu adı almış olmalı. 1895 ve 1908 Yıllığı’na göre 59 hane bulunan köyde 1927 yılında 336, 1990 yılında 510, 1997 yılında 556 kişi yaşamaktaydı.

Raif Kaplanoğlu