Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan mescid, Yıldırım Bayezıd tarafından, Ebu İshak adına yaptırılmıştır.

"Yadigar-ı Şemsi"'ye göre ise, bu mescidi II. Bayezıd yaptırmıştır. "Tars T" planlı bir yapı olan mescidin üzeri kubbe ve yanlarda tonoz örtüsü ile örtülüdür.

Fatih devrinde büyük bir onarım gören mescid. son olarak Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından 1969 yılında onarılmıştır.

Halen sağlam olan mescid, ibadete açıktır.

(BAYKAL (1950) s.129; VAKIFLAR (1983) III. s.51; KÜTÜK I. s.4; MİRAT-I BURSA (1905) s.26; KÖSEOĞLU (1946) s.17; B.K.S. D.A/1s.31; GÜLDESTE (1885) s.488)

Raif Kaplanoğlu