Bursalı eski bir yöneticidir

Bursa’ya birçok hizmetleri olmuştur. Ebu Şahme Mahallesi’nde, Tahıl Hanı’nın yanında bulunan medreseyi, XV. yüzyılda Hüseyin Çelebi adlı bir kişi tarafından yaptırılmıştır. Bu Eyne Bey, Yıldırım’ın oğullarından Emir Süleyman’ın kumandanlarından biri olup Subaşı unvanı ile anılır. Ancak Bursa’da hayırları bulunan en az iki Eyne Bey bulunması nedeniyle bu kişiler karıştırılmaktadır.

(KÜTÜK II. s. 326; YALMAN (1984) s. 118; MİRAT-I BURSA (1905) s. 31; BEESK (1964) s. 8; KÖSEOĞLU  s. 20