Bursa'nın eski bir mahallesidir

Bursa'da bu adı taşıyan iki mahalle vardır. Biri; Başçıibrahim ile Alipaşa arasında bulunan Kademeri Mahallesi’nin diğer adıdır. Bu mahalleye adını veren mescidi, 1498 yılında Hoca Taceddin yaptırmıştır. 1573 tarihli tahrir defterinde mahallenin bir diğer adının Zir olduğu yazılıdır. 1487 yılında, mahallede 33 hane gayrimüslim yaşa­maktaydı. Ancak bu gayrimüslimlere 1530 ve 1573 tarihli defterde rast­lanılmaz. Gayrimüslimlerin 27 hanesi kölelikten azat edilmiş Hıristiyan­lar olup, diğer 6'sının ise Alaşehir'den geldikleri kaydedilmiştir. Herhalde bu aileler başka mahallelere taşınmış olmalılar. 1530 yılında mahalledeki hane sayısı 70'e, 1573 yılında ise 130'a yükselmiştir. Bir de, bugün Selimzade Mahallesi’ndeki Çukurmescit çevresinde bulunan bir Çukur Mahalle vardır. Yıldırım semtindeki Çukurmescit Mahallesi, 1573 tarihli tahrir defte­rinde, Hocaşeref'in diğer adı olarak yazılmıştır. Yıldırım'da bulunan Çukurmescit'i, XV. yüzyılda Ahmed Bey adlı bir kişi yaptırmıştır. Ancak mahallenin Haceşeref olarak yer alması düşündürücüdür. Mahallede 1573 yılında 50 hane yaşamaktaymış. 1924 yılında nüfusu azaldığı için, Tatarlar ve Selimzade Mahallesi ile birleşip tek mahalle olmuştur. 1801 yılındaki büyük Bursa yangını sıra­sında mahalle büyük tahribat görmüştür. (Bak. KADEMERİ)

Raif Kaplanoğlu