Abdal Caddesi, Tahıl Caddesi ve Gül Sokağı'nın kesiştiği kavşakta yer alan bu cami, II. Murad devrinde, Başçı İbrahim adlı bir kişi tarafından yaptırılmıştır.

Başçı İbrahim, Abdal Mehmed'in yakın arkadaşıdır, camiye bu nedenle Abdal adı verilmiştir.

8,19x15,34 metre ölçülerinde, dikdörtgen boyutlu caminin üzeri iki kubbe ile örtülüdür. Kubbeleri ovaldir. Son cemaat yerinin üzeri de, üç küçük kubbe ile örtülmüştür.

Yazıtı bulunmayan cami, 1955 yılında Eski Eserleri Sevenler Kurumu aracılığı ile onarılmıştır. Cami halen sağlam ve ibadete açıktır.

Söylenceye göre; Sultan Bayezıd, Abdal Mehmed'e dünyanın en önemli üç zevkini sormuş. O da; Yemek, içmek ve dışkılanmak, der. Sultan buna kızıp Abdal'ı cezalandırır. Ancak bir süre sonra Sultan, kabız olup acı çeker. Sultan bu olay nedeniyle Abdal'ın söylediğine inanır. Bu nedenle bu caminin yanına tuvalet yaptırmıştır. Yakın zamanlara kadar açık olan üç gözlü bu tuvaletlerin, kabızı olanlara iyi geldiği söylenir.

Caminin yanında bulunan küçük gömütlükte, ünlü Bursa araştırmacısı Baldırzade Mehmed Selisi Efendi de yatmaktadır.

(BAYKAL, s. 113; AYVERDİ II. (1972) s.275-279; Cenubu Marmara Havalisi Coğrafisi, İst. 1927, s.111; S.Ünver, Hemen Her Yerde Birbirlerinden Farklı Mistik Folklor ile Telkin Tedavileri Esasları ve Buna Bursa'nın Verdiği Tam Bir Örnek, Ank.,s.391; KÜTÜK I. s.1, III. 316; YALMAN (1984) s.72; MİRAT-I BURSA (1905) s.26; VAKIFLAR III. s.1; BEESK. 1955. s.8; GÜLDESTE (1885) s.144, 216, 217; YADİGAR-I ŞEMSİ (1914) s. 217)

Raif Kaplanoğlu