Bursa'nın eski mahallelerinden biridir

Bursa'da Alipaşa Mahallesi’nin dışında Köşk-ü Ali Paşa adıyla bir başka mahalle vardır. Bursa Kadı Sicilleri'nde 1493 tarih­li kayıtlarında rastladığımız bu mahallede 1530 yılında 21, 1573 yılında ise 26 hanenin bu­lunduğu, ufak bir mahalledir. Bugün yoktur. Ancak Alacahırka Mahallesi’nin üzerinde bugün Köşk Caddesi olarak anılan yer, Alipaşaköşkü Mahallesi olmalıdır. Hünkâr Köşkü civarında, önceden Ali Paşa’nın yaptırdığı bir köşk olmalı. Adı da buradan geldiğini sanıyorum. 1488 yılın­daki bir kayıtta mahallede, Alipaşaköşkü Mescidi bulunduğu anlaşılmaktadır. Gabriel bu mescidin yerini, Alipaşa ile Fışkırık mahalleleri arasında göstermiştir. Bugün halen bu yer, Yüceyer olarak anılmaktadır. Köşküalipaşa ve Alipaşaköşkü olarak da anılır.

Raif Kaplanoğlu