Bursa'nın en eski mahallelerinden biridir

Kuzeyden Çekirge, gü­neyden Kaplıca ve Hamzabey caddeleri ile sınırlıdır. Eski sicillerde Muradbey veya Muradhan adı ile de anılmaktadır. Bayat damgası, Muradiye Camii’nin cümle kapısının sağ tarafında, dokuma kumaşlarda bulunur. (Yalgın 1943: 44) Mahalleye adını veren Muradiye Külliyesi’ni Sultan II. Murat yaptırmıştır. Bursa'nın büyük mahallelerinden biridir. 1487 yılında 45 hane yaşayan mahallenin hane sayısı 1530 yılında 70’e, 1573 yılında ise 149’a yükselmiştir. Mahallede, 1573 yılında 4 de Rum hane yaşamaktadır. 29 hane kiracısı bulunan mahalle, bugün Muradiye adıyla anılmaktadır. Mahalle, özellikle 19. yüzyılda büyük ölçüde bir Rum mahallesi durumuna gelmiştir. Muradiye Külliyesi karşısındaki Askerlik Şubesi bahçesinde bulunan büyük kilise, bu Rum varlığını gösteren en önemli kanıttır. Cumhuriyet öncesi ve sonrasında mahallede çok sayıda ipek fabrikası kurulmuştur. Çınarönü’nde İpekler, Kaplıca Caddesi’nde Özgüle kardeşler, Elvanbey Sokağı’nda Ömer Badırgalı, Yahşibey Sokağı’nda Sabriye Günder’in ipek fabrikaları ile Özgüle Kardeşlerin boya, Sait Beykont’un ise Apre büküm fabrikası bulunmaktaydı. Mahallede bulunan Halvetiye tarikatına bağlı Bahridede Tekkesi, Cumhuriyet dönemine kadar faaliyetini sürdürmüştü. Bugün mahallede, Sultan II. Murat’ın cami ve türbesinin dışında hamamı, medre­sesi, çeşmesi ile çok sayıda şehzade türbeleri vardır. Ayrıca Beşikçiler Mescidi ile Veliddinoğlu/Geyikli Ahmadbey Türbesi ve medresesi bulunmaktadır. Mahallenin adı, II. Murat veya Murad-ı Sani adıyla da anılmıştır. Genellikle ahşap eski evlerin bulunduğu mahalle, yeşili bol, Bursa’nın en sakin ve güzel köşelerinden biridir. 1924 yılında, nüfusu azaldığı için Hamzabey Mahallesi ile birlikte bir muhtarlığa bağlanmıştır. Mahallede çoğunlukla eski Bursalılar yaşamaktadır. Bugün merkez Osmangazi ilçesine bağlı bir mahalledir. (BOA. Temettuât Defterleri, no.7506)

Raif Kaplanoğlu