Beşikçiler Caddesi ile Cem Sokağı'nın birleştiği köşede yer alan cami, Osmanlı sadrazamlarından İshak Paşa'nın kethüdası Sofu Hacı Sinan tarafından yaptırılmıştır.

Fatih devri yapısı olan cami, 6,40X 5,75 metre boyutlarındadır. Caminin üzeri, bir büyük kubbe ile örtülü iken, son cemaat yeri tonozla örtülüdür. Caminin içi, on dört pencere ile aydınlanmaktadır. Caminin en ilginç bölümü minaresidir. Bursa'nın en güzel minarelerinden olan bu minerenin özellikle kısa külahı çok ilginçtir.

Sağlam durumda olan bu cami, günümüzde sadece kuran kursu ve Ramazan ayında teravih kılmak için açılmaktadır.

(BAYKAL (1950) s.37; VAKIFLAR (1983) III. s.36; YALMAN (1984) s.139; BEESK (1956) s.11; AYVERDİ III. (1973) s.76)