Cevdet AKÇAKOCA

Cevdet AKÇAKOCAYAZILARI

Veraset ve intikal vergisi (viv) diye bir vergi Tam vergi yapılandırması çıktığı sıralarda biz bambaşka bir konuya dikkatinizi çekmek istiyoruz, sayın okurlar. 24 Haziran 2021 13:19

Nihayet vergi barışında yeniden değerleme geliyor Yıllardır, birikimli enflasyon hesabı ile yapılan hesaplamada bilançoların çok bozulduğunu, bu sebeple bir defaya mahsus yeniden değerleme yapılması gerektiğini gündeme getiriyordum. 15 Haziran 2021 17:32

Hamiline yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılma yönetmeliği değişti. Hamiline yazılı pay sahiplerinin 29.05.2021 tarihinden itibaren anonim şirket genel kurul toplantılarına katılabilmelerine ilişkin yönetmelik değişikliği 31495 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlandı. 08 Haziran 2021 12:06

Yandı smmm ortaklı bağımsız denetim şirketi denetçileri ( 2 ) Bir önceki yazımızdaki hükümlerden hareketle konuyu biraz da basitleştirerek yeniden açıklamaya veya bazı konuları vurgulayarak açıklamaya çalışalım. 08 Haziran 2021 12:05

Yandı smmm ortaklı bağımsız denetim şirketi denetçileri ( 1 ) Denetim konusu, 6102 sayılı TTK’nın 400 üncü maddesi ile gündemimize girmiştir. Kanunun bu maddesine göre Denetçi aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir. 24 Mayıs 2021 20:50

Emisyon primi ve yeni ortak alma Konumuz ve sorumuz anonim şirketler, belli bir kazanç ve birikimden sonra sermaye artırımında primli pay senedi çıkaramaz mı? Cevap: Evet 10 Mayıs 2021 14:09

Eskiden aş Genel kurulları 31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı 5. Mükerrer resmi gazetede 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin kanun yayınlandı. 04 Mayıs 2021 14:07

Dikkat: Hamiline hisseler ve terör bağlantısı 31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı 5. Mükerrer resmi gazetede 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin kanun yayınlandı. 28 Nisan 2021 14:06

Bağımsız denetimde büyük işletme ve ücret bildirimi tarifi A.Yeni büyük işletme tarifi: 19 Nisan 2021 10:29

Bağımsız denetimde büyük işletme ve ücret bildirimi A.Yeni büyük işletme tarifi: 12 Nisan 2021 10:26

Bağımsız denetimde yabancı para cinsinden parasal kalemlerin ölçümü duyurusu 15.Mart.2021 tarihinde Kamu Gözetimi Kurulunun ana sayfasında başlığı ‘Yabancı Para Cinsinden Parasal Kalemlerin Türkiye Muhasebe (TMS) Standartlarına Göre Sonraki Ölçümü Hakkında Duyuru’dur’ şeklinde bir duyuru yayımlanmıştır. 06 Nisan 2021 13:55

Biraz da tarih Çocukluğumda okuduğum Hazret-i Ali maceraları ile ilgili olarak bazı kitaplar, hatırladığım kadarı ile Raviyan-ı ahbar, nakilan-ı asar şeklinde başlardı. Biz de bu yazımıza böyle başlayalım dedik. 30 Mart 2021 12:09

Bağımsız denetim üzerine çeşitlemeler Gerek çağın getirdikleri ve gerekse de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, zor da olsa ülkemize bağımsız denetim kavramını getirdi. 6102 sayılı TTK uygulaması 10 yılı, bağımsız denetim uygulaması da 7 yılı geçmek üzere. 30 Mart 2021 12:05

Antika satış ve müzayedesi vergi durumu Son iki yazımdan sonra birçok yazı aldım. Bunlardan enteresan olan birini aynen paylaşmak istiyorum. 08 Mart 2021 18:44

Hamiline Hisseler MKK’na bildirilmek mecburiyetindedir Yazarımız Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Cevdet Akçakoca’nın Yeminli Mali Müşavirler Odası Bursa Şubesi’nde yaptığı sunum; 04 Mart 2021 18:42

Eski Bursa’dan notlar (Sayın İbrahim Burkay’ın ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetiminin dikkatine) 01 Mart 2021 18:39

KARİZMAYI ÇİZDİRDİK Bundan birkaç hafta önce, bir yurt dışı seyahatine çıkıyordum. Benim okuma hastalığım var, bütün arkadaşlarım bilir. Hemen birkaç tane kitap aldım. 23 Şubat 2021 18:37

Sanayicilerimizin dikkatine uluslararası bir makale Dün, bir arkadaşımdan aldığım makale bilgisi beni gururlandırdı ve hemen yazımı değiştirme ihtiyacı hissetim. 22 Şubat 2021 18:34

E-ticaret – sanal mağazacılık ve muhasebesi Geçen haftaki internetten yabancı firmaların bayiliğini alarak yapılan satışlar konusu epey ilgi çekti. Pandemi sebebiyle azalan satışları ve sanal alemde yapılan satışları bir defa daha yakından incelemeye karar verdim. 15 Şubat 2021 18:31

İnternetten yabancı firma satışları ve bayiliği Özellikle, Covid-19 sebebiyle evlere kapanmalar son bir senedir çok arttı. 08 Şubat 2021 18:28

Hamiline hisseler MKK’na bildirilmek mecburiyetindedir – 2 Yine kanunun suçlar ve cezalara ilişkin 562 inci maddesi ile getirilen bu değişikliklere uymayanlar için aşağıdaki cezalar uygulanacaktır. 01 Şubat 2021 18:26

Hamiline hisseler mkk’na bildirilmek mecburiyetindedir – 1 7262 Sayılı Yasa ile TTK’da yine değişiklikler yapıldı. 25 Ocak 2021 18:23

Anonim şirketlerde birinci tertip yedek akçe ve kar dağıtımı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe gireli 10 (on) seneyi geçti. Uygulamalardan sonra yeni yeni problemler çıkıyor, tereddütler, duraksamalar oluşuyor. 18 Ocak 2021 18:21

Bilirkişiler, borca batıklık haline ait yeni düzenlemeler geldi-2 5.09.2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 SAYILI TÜRK Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde genel kurul 11 Ocak 2021 18:18

Bilirkişiler, borca batıklık haline ait yeni düzenlemeler geldi (1) 5.09.2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ E AİT, Ticaret Bakanlığınca 26.12.2020 tarih ve 32346 sayılı resmi gazetede yayımlanan değişiklik tebliği ile uygulamadaki bir çok duraksama ve problemi çözen düzenlemeler yapılm 04 Ocak 2021 18:15

Varlık barışının Muhasebeleştirilmesi Bir önceki yazımda 7256 sayılı kanunla getirilen varlık barışından bahsetmiş gerek yurtdışı varlıklar ve gerekse yurt içi varlıklar için bu olanaktan yararlanabileceğini anlatmıştım. 28 Aralık 2020 18:12

Varlık barışına derhal müracaat edin Önceki yazılarımızda “Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki “7256 no.lu kanunun yayımlandığı ve bu kanundan nasıl yararlanılacağı konusunda açıklamalar yapılmıştı. 21 Aralık 2020 18:10

2021 Yılında tutulacak ticari defterler ve tasdik zamanları Yıl sonunda gelecek yıla hazırlık çalışmalarında kullanılacak defterler ve tasdik zamanlarının bir defa daha hatırlatılmasını gerekli görmekteyim. Özellikle de e-defter çıktıktan sonra bu hatırlatma daha da önemli hale gelmiştir. 14 Aralık 2020 18:06

Şirketlerin kendi hisselerini iktisabının kvk açısından durumu 7256 Sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkındaki kanunun 17. Maddesi hükümleri önceki yazımızda açıklanmış ve muhasebeleşme konusu da ele alınmıştı. 07 Aralık 2020 17:31

Vergi ve Sosyal Güvenlikte 7256 sayılı kanunla 2020 yılı yapılandırması Vergi kanunları ve sosyal güvenlik mevzuatında düzenlemeler yapan 7256 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 30 Kasım 2020 12:54

İndirimli kurumlar vergisinde problemler Yatırım teşvik belgesi ve indirimli kurumlar vergisi konusunda birçok yazı yazdım. Gerek benim ve gerekse meslektaşların yazıları sayesinde artık indirimli kurumlar vergisi uygulamasında korkulan birçok problemin halledilmiş olduğu kanaatindeyim. 23 Kasım 2020 12:49

Yeniden değerleme veya enflasyon düzeltmesi yapılmalıdır (2) TEFE-TÜFE VEYA Yİ-ÜFE ORANLARINA GÖRE DURUM: Tüfe endeks rakamları 2003 yılında 100 olarak yeniden tesbit edilmiştir. 16 Kasım 2020 12:43

Yeniden değerleme veya enflasyon düzeltmesi yapılmalıdır (1) Yıllardır yazmaktan bıkmadım, yine bıkmayacağım. Mizan ve bilançoların düzelmesi için, vergi bilançosu ile bağımsız denetim bilançosunun birbirine yaklaşması için KESİNLİKLE YENİDEN DEĞERLEME VEYA ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILMALIDIR. 09 Kasım 2020 17:45

Faiz mi döviz mi? Kırk katır kırk satır 03 Kasım 2020 17:43

Anılar bağımsız denetim ve iç denetim (2) BAĞIMSIZ DENETİM VE İÇ DENETİM. Bugüne kadar yani 30 senelik Yeminli Mali Müşavirlik ve 7-8 senelik bağımsız denetim tecrübelerim ile ondan önceki muhtelif kurumlardaki 25-30 senelik muhasebecilik ve yöneticilik çalışmalarım üzerinde bir kere daha düşünmeye başladım. 26 Ekim 2020 17:11

ANILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE İÇ DENETİM (1) Anılar ve hileler konusunda bugüne kadar yazdıklarıma baktım. Bu başlık altında 18 tane yazı yazmışım. Ayrıca bu başlık altında olmayan birçok yazım da olduğunu gördüm. 19 Ekim 2020 17:52

Teşvik belgesi ve indirimli kurumlar vergisi -2- Geçen haftadan devam ediyor 06 Ekim 2020 17:30

Teşvik belgesi ve indirimli kurumlar vergisi Birkaç haftadır yatırım teşvik kararlarında yapılan değişiklikleri açıklamaya çalıştık. Buna rağmen yazımız 4 sayı sürdü ve daha da birkaç sayı sürecek gibi görünmekte idi. 28 Eylül 2020 16:35

Yatırım teşviklerinde Ağustos 2020 değişiklikleri -4- MADDE 12- Aynı Kararın EK-1 sayılı ve “YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER” başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 22 Eylül 2020 17:16

Yatırım teşviklerinde Ağustos 2020 değişiklikleri-3 Geçen haftadan devam ediyor… 15 Eylül 2020 17:12

Yatırım teşviklerinde Ağustos 2020 değişiklikleri -2 - Geçen haftadan devam ediyor… 08 Eylül 2020 17:41

Yatırım teşviklerinde Ağustos 2020 değişiklikleri – 1 - 21.Ağustos.2020 tarih ve 31220 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararda aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır. 01 Eylül 2020 16:29

Şirket tasfiyesinde sermayeye eklenen kar payı vergilenmeyecek Danıştay, yazımın başlığındaki konuda nihayet bir karar verdi. Yapılacak uygulama ve yeni kararlarla konu tam olarak açıklığa kavuşacaktır. 25 Ağustos 2020 16:26

Kira stopaj oranı konusunda açıklama şarttır 31.Temmuz.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30.07.2020 tarih ve 2813 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ben ve birçok meslektaşıma göre kesinlikle geniş kapsamlı bir açıklamaya muhtaçtır. 18 Ağustos 2020 17:45

Ülkemizdeki üniversiteli israfı ve beşeri sermaye eksikliği Son günlerde, ülkemizde yağışlarla birlikte seller, afetler, ölümler ve önlenemez sanılan tabiat olayları meydana gelmeye başladı. Bizim de çocukluğumuz özellikle Bursa’da geçti. Bursa Osmanlı’nın ilk payitaht şehri. 11 Ağustos 2020 17:42

GİB SİSTEMİ ARIZALARI VE VERİLEMEYEN BEYANNAMELER 27.Temmuz.2020 akşamı internette, sosyal medyada ve muhasebe meslek sitelerinde canhıraş feryatlar yükseliyordu. 04 Ağustos 2020 17:40

SMMM’LERE YENİ RAPOR DÜZENLEME YETKİSİ Uzun zamandır gündemde bulunan bir konu, SMMM’lerin de bazı rapor tiplerini yapabilmeleri, özellikle KDV iadesinde belli sınırlarda rapor düzenleyebilmeleri konusu idi ve maalesef bir türlü gerçekleşemiyordu. 28 Temmuz 2020 17:37

YANILTICI SİGORTA POLİÇESİ Yoksa vay başıma gelenler diye mi başlık atsaydım bilmem. Ama yazımı okuyunca sevgili okurlarım karar verirler diye düşünüyorum. 21 Temmuz 2020 17:35

E-devlet – incelemeler ve kapasite raporları Bilindiği gibi şu anda bütün Türkiye ticaret ve sanayi erbabı bir düzenleme, halk tabiri ile bir af bekliyor. Halk bunu beklerken, maliyenin vergi denetim birimleri de ticaret ve sanayi erbabına yazı yazıyor, ön görüşmeler yapıyor, sizleri şu konuda incelemek istiyoruz, ama şu anda müsait değiliz. Birazdan incelemeye alacağız, haaa bu arada af vey 14 Temmuz 2020 12:10

Ülkemizdeki üniversiteli israfı ve beşeri sermaye eksikliği Son günlerde, ülkemizde yağışlarla birlikte seller, afetler, ölümler ve önlenemez sanılan tabiat olayları meydana gelmeye başladı. Bizim de çocukluğumuz özellikle Bursa’da geçti. Bursa Osmanlı’nın ilk payitaht şehri. 07 Temmuz 2020 12:09