Cevdet AKÇAKOCA

Cevdet AKÇAKOCAYAZILARI

Demir çelik sektöründe tevkifat 21.04.202 tarih ve 31816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 41 Sayılı KDV Tebliğ ile demir-çelik sektöründe tam tevkifat uygulaması getirilmiştir. 16 Mayıs 2022 08:57

İmalatçı ve ihracatçı nasıl fiyat oluşturmalı? 28.Nisan.2022 tarihli yazımızda maliyet ve fiyat çalışmalarında dikkate almamız gereken unsurları içeren iki adet tablo vermiştik. 11 Mayıs 2022 09:47

İmalatçı ve ihracatçı güç durumda mı? Ne yapmalı? Döviz kurundaki özellikle Kasım 2021 ayından itiba¬ren olan artışlar, önce zihinlerdeki bütün dengeyi bozdu. Bir çalışma yapalım dedik. 05 Mayıs 2022 09:13

Binek otomobilleri ve yeniden değerleme problemi Bugün internete bir taslak düştü. Bu taslak enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerlemenin nasıl yapılacağına dair hükümleri içermektedir. 30 Nisan 2022 16:39

7394 Sayılı Kanun ve yatırımlara getirdikleri 15.04.2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve KDV Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ve Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7394 Sayılı Kanun yayımlandı. 21 Nisan 2022 14:22

İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması geliyor Birkaç gün önce, 41 sayılı KDV genel tebliğ taslağı internete düştü. Gelir İdaresi Başkanlığı bu taslak hakkında mükellef ve uygulayıcıların görüşünü bekliyor, ama bugün yarın yayınlanır diye düşünüyorum. 14 Nisan 2022 13:40

Yine finansman gider kısıtlaması Finansman gider kısıtlamasını esas alan yazımda: 05 Nisan 2022 08:51

YMM’lerin vergi dairesinden bilgi istemesi Bugün değerli arkadaşım YMM. Zafer ÜRKMEZ üstadın İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nden aldığı 2021/49 esas ve 2021/2109 karar sayılı kararını esas alarak bir yazı yazıyorum. Bu yazı gerek YMM’ler ve gerekse müşterileri ve vergi daireleri açısından çok ama çok önemlidir. 29 Mart 2022 11:14

Zekat ve vergisel boyutu Bu yazıyı kaleme aldığım gün mübarek Berat Kandili gecesinin olduğu gündür. 22 Mart 2022 11:12

Bağımsız denetimde hata ve sorumluluk Bugüne kadar bağımsız denetim raporu yazan bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim şirketlerine pek çok ceza yağdı. 03 Mart 2022 11:10

Yeni kalite yönetim standartları mı geliyor? Bazı yazılarımda bahsettiğim gibi ben aynı zamanda Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD) üyesiyim. Geçen gün, IFAC (Uluslararası Muhasebeciler Birliği) sitesine girdiğimde daha önceden beri bildiğim bir konunun da teyit edildiğini gördüm. 09 Mart 2022 16:35

İnternet reklamları ve kesintiler İnternetin ve sosyal medyanın bu kadar geliştiği bir dönemde, özellikle bu konudaki gelişmeleri yazı konusu yapmadım. Bekledim. Çünkü, bana göre yapılan düzenlemeler yeterli değildi. 03 Mart 2022 14:26

Premiere Vision Fuarı (Paris) Gazetemiz Ekohaber’in 1342 inci sayısının orta sayfası boydan boya Premiere Vision Paris Fuarı ile ilgili idi. “Modanın başkentine Türk tekstili damga vurdu”, “Bursalı Tekstilciler dünya sahnesinde” gibi iddialı bir başlıkla ve katılan firmalardan 10 adedi ile yapılmış konuşmaları bu iki sayfada gururla okuyorduk. 27 Şubat 2022 09:04

Finansman Gider Kısıtlaması 2021 yılı kayıtlarının ve bilançolarının bağlandığı şu dönemde meslektaşların en çok üzerinde durdukları iki konu bulunmaktadır. 17 Şubat 2022 14:20

Enflasyon düzeltmesi olacak deriz Bundan birkaç hafta önceki bir yazımda başlık, “Enflasyon düzeltmesi olacak mı dersiniz?” idi. 20 Ocak 2022 14:47

Yeni ekonomik tedbirler yeterli mi? Değerli okurlarım, bir çoğunuzun bildiği gibi bu sütunlarda mesleki konularda yazıyorum. Özellikle yılda bir defa ekonomik konuda ve ülkenin durumu ile ilgili yazı yazıyorum. Ama bu defa bir istisna yapacağım. 31 Aralık 2021 01:06

HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MKK BİLDİRİMİ SÜRESİ BİTİYOR YA ÇÖZÜM? İddialı bir başlıkla başladığımın farkındayım. Ancak, yıl sonu geliyor ve hamiline yazılı pay senetleri veya hisse senetlerinin merkezi kayıt kuruluşuna kaydı halen tamamlanmamış olduğunun cümle alem farkındadır. 17 Aralık 2021 11:41

Pareto analizi Bugün, işletmelerde, yönetimde, ticarette velhasıl hemen hemen her yerde uygulayabileceğimiz bir analiz ve karar alma yönteminden bahsetmek istiyorum. 09 Aralık 2021 12:43

7338 Sayılı yasadan sonra yeniden değerleme hükümleri 14.10.2021 tarih ve 7338 sayılı VUK ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla birçok yeni hüküm getirilmiştir. 03 Aralık 2021 11:27

Oradan - buradan ya da şuradan Nasreddin Hoca, eşeğini kaybetmiş, şarkı söyleye söyleye dolaşıyormuş. “Be hey hoca” demişler, “insan üzülür, üzüntüsünü belirtir, böyle eşeği kaybolduğunda. Hoca, ben şu dağın tepesine kadar eşeğimi bulamazsam siz seyreyleyin o zaman bendeki vaveylayı” demiş. 23 Kasım 2021 12:00

Enflasyon ortamında bağımsız denetim Bugün 19 Ekim 2021. Saat 12,55 internete aşağıdaki haber düştü. 05 Kasım 2021 12:44

Dahilde işleme rejimi (3) DİR kapsamında indirimli teminat uygulaması mümkün müdür? 05 Ekim 2021 13:20

Dahilde işleme rejimi (2) Şartlı muafiyet sistemi; DİİB/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilecek eşyanın üretiminde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemesinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmalarca ithalatı sırasında doğan vergilerin teminata bağlanarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın 05 Ekim 2021 12:04

Dahilde işleme rejimi (1) Bir zamanlar özellikle 500 milyar dolar ihracat hedefi ön planda iken ihracatın artması için devlet elinden geleni yapmakta, teşvikler vermekte, muhtelif ihracat usulleri geliştirmekte idi. Bunlardan biri de dahilde işleme rejimidir. (YANİ DIR ) 21 Eylül 2021 12:05

Matrah artırımında Bir problem 7326 sayılı kısaca matrah artırımı diyeceğimiz af yasasının müracaatında son günlere gelmiş bulunmaktayız. 14 Eylül 2021 12:34

2021 yılında uygulanması gereken bazı düzenlemeler 2021 yine enteresan bir yıl oldu. Yapılandırmalar, uzatmalar, yeniden düzeltmeler, yeniden uzatmalar, yeni yeni kararlar. Sonuç meslektaşların daha 20’li yaşlarda azalmaya başlayan saçları artık daha hızlı azalmaya başladı. 03 Eylül 2021 21:49

Gerçek kullanıcı bildirimi (bir defa daha) Önceki iki yazımızda gerçek gelir ve servet sahiplerinin bilinmesi konusunu anlaşılır bir şekilde açıklamaya çalıştık. 24 Ağustos 2021 12:48

Gerçek gelir ve servet sahiplerinin bilinmesi - 2 Gerçek faydalanıcının belirlenmesi de tebliğde ayrı ve detaylı bir madde ile aşağıdaki gibi açıklanmıştır. 23 Ağustos 2021 17:34

Gerçek gelir ve servet sahiplerinin bilinmesi -1 Bugünlerde ülkemiz yangın derdinde, işverenlerimiz aftan yararlanma derdinde iken Maliye Bakanlığı boş durmuyor. Son zamanlarda iki önemli gelişme var. 23 Ağustos 2021 17:33

Veraset ve intikal vergisi (viv) diye bir vergi Tam vergi yapılandırması çıktığı sıralarda biz bambaşka bir konuya dikkatinizi çekmek istiyoruz, sayın okurlar. 24 Haziran 2021 13:19

Nihayet vergi barışında yeniden değerleme geliyor Yıllardır, birikimli enflasyon hesabı ile yapılan hesaplamada bilançoların çok bozulduğunu, bu sebeple bir defaya mahsus yeniden değerleme yapılması gerektiğini gündeme getiriyordum. 15 Haziran 2021 17:32

Hamiline yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılma yönetmeliği değişti. Hamiline yazılı pay sahiplerinin 29.05.2021 tarihinden itibaren anonim şirket genel kurul toplantılarına katılabilmelerine ilişkin yönetmelik değişikliği 31495 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlandı. 08 Haziran 2021 12:06

Yandı smmm ortaklı bağımsız denetim şirketi denetçileri ( 2 ) Bir önceki yazımızdaki hükümlerden hareketle konuyu biraz da basitleştirerek yeniden açıklamaya veya bazı konuları vurgulayarak açıklamaya çalışalım. 08 Haziran 2021 12:05

Yandı smmm ortaklı bağımsız denetim şirketi denetçileri ( 1 ) Denetim konusu, 6102 sayılı TTK’nın 400 üncü maddesi ile gündemimize girmiştir. Kanunun bu maddesine göre Denetçi aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir. 24 Mayıs 2021 20:50

Emisyon primi ve yeni ortak alma Konumuz ve sorumuz anonim şirketler, belli bir kazanç ve birikimden sonra sermaye artırımında primli pay senedi çıkaramaz mı? Cevap: Evet 10 Mayıs 2021 14:09

Eskiden aş Genel kurulları 31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı 5. Mükerrer resmi gazetede 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin kanun yayınlandı. 04 Mayıs 2021 14:07

Dikkat: Hamiline hisseler ve terör bağlantısı 31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı 5. Mükerrer resmi gazetede 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin kanun yayınlandı. 28 Nisan 2021 14:06

Bağımsız denetimde büyük işletme ve ücret bildirimi tarifi A.Yeni büyük işletme tarifi: 19 Nisan 2021 10:29

Bağımsız denetimde büyük işletme ve ücret bildirimi A.Yeni büyük işletme tarifi: 12 Nisan 2021 10:26

Bağımsız denetimde yabancı para cinsinden parasal kalemlerin ölçümü duyurusu 15.Mart.2021 tarihinde Kamu Gözetimi Kurulunun ana sayfasında başlığı ‘Yabancı Para Cinsinden Parasal Kalemlerin Türkiye Muhasebe (TMS) Standartlarına Göre Sonraki Ölçümü Hakkında Duyuru’dur’ şeklinde bir duyuru yayımlanmıştır. 06 Nisan 2021 13:55

Biraz da tarih Çocukluğumda okuduğum Hazret-i Ali maceraları ile ilgili olarak bazı kitaplar, hatırladığım kadarı ile Raviyan-ı ahbar, nakilan-ı asar şeklinde başlardı. Biz de bu yazımıza böyle başlayalım dedik. 30 Mart 2021 12:09

Bağımsız denetim üzerine çeşitlemeler Gerek çağın getirdikleri ve gerekse de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, zor da olsa ülkemize bağımsız denetim kavramını getirdi. 6102 sayılı TTK uygulaması 10 yılı, bağımsız denetim uygulaması da 7 yılı geçmek üzere. 30 Mart 2021 12:05

Antika satış ve müzayedesi vergi durumu Son iki yazımdan sonra birçok yazı aldım. Bunlardan enteresan olan birini aynen paylaşmak istiyorum. 08 Mart 2021 18:44

Hamiline Hisseler MKK’na bildirilmek mecburiyetindedir Yazarımız Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Cevdet Akçakoca’nın Yeminli Mali Müşavirler Odası Bursa Şubesi’nde yaptığı sunum; 04 Mart 2021 18:42

Eski Bursa’dan notlar (Sayın İbrahim Burkay’ın ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetiminin dikkatine) 01 Mart 2021 18:39

KARİZMAYI ÇİZDİRDİK Bundan birkaç hafta önce, bir yurt dışı seyahatine çıkıyordum. Benim okuma hastalığım var, bütün arkadaşlarım bilir. Hemen birkaç tane kitap aldım. 23 Şubat 2021 18:37

Sanayicilerimizin dikkatine uluslararası bir makale Dün, bir arkadaşımdan aldığım makale bilgisi beni gururlandırdı ve hemen yazımı değiştirme ihtiyacı hissetim. 22 Şubat 2021 18:34

E-ticaret – sanal mağazacılık ve muhasebesi Geçen haftaki internetten yabancı firmaların bayiliğini alarak yapılan satışlar konusu epey ilgi çekti. Pandemi sebebiyle azalan satışları ve sanal alemde yapılan satışları bir defa daha yakından incelemeye karar verdim. 15 Şubat 2021 18:31

İnternetten yabancı firma satışları ve bayiliği Özellikle, Covid-19 sebebiyle evlere kapanmalar son bir senedir çok arttı. 08 Şubat 2021 18:28

Hamiline hisseler MKK’na bildirilmek mecburiyetindedir – 2 Yine kanunun suçlar ve cezalara ilişkin 562 inci maddesi ile getirilen bu değişikliklere uymayanlar için aşağıdaki cezalar uygulanacaktır. 01 Şubat 2021 18:26