Bursa'nın eski mahallelerinden biridir

Mahallenin adı Alaaddin veya Alaaddinbey olarak da geçmektedir. Hisariçi'nde, Alaaddin Camii çevresin­dedir. Mahalleye adını veren mescit, 1335 yılında Osman Gazi'nin büyük oğlu Alaaddin Bey tarafından yaptırılmıştır. 1685 tarihli bir kadı sicilinde Hisar'da, Alaaddincik adıyla bir mahalle adına rastladık ki aynı mahalle olmalıdır. Mahallenin adı, 1467 yılındaki Bursa Kadı Sicilleri'nde de geçmektedir. 1487 tarihli tahrir defterinde 17 hane yaşadığı anlaşılan mahalle, 1573 yılında 42 haneye yükselmiştir. Mahallede, 1487 yılında 14 gayrimüslim yaşarken, daha sonraki yıllarda tüm Hisar'da olduğu gibi bu mahalledeki gayrimüslimler de Hisar dışına çıkarılmışlardır. Mahalledeki gayrimüslim­ler, Bursa'daki beylik taylara hizmet ederlermiş. 1801 yılı Bursa yangınında büyük ölçüde yanan mahallelerden biridir. 1924 yılında nüfusu azalması nedeniyle Babısicin, Filiboz ve Tahtamescit Mahallesi ile birleşip tek mahalle olmuştur. Bugün Pınarbaşı, Alacahırka, Yahşibey ve Osmangazi mahalleleri ile çevrili olup, 1990 yılında 1.500 hane yaşamaktaydı. Eski Ortapazar mahallesi de mahallenin içinde kalmıştır. Bugün hisarın batısının büyük bölümü Alaaddin Mahallesi içine alınmıştır. Tophane Endüstri Meslek Lisesi, Devlet Hastanesi ile Hemşirelik Okulu da bu mahalle sınırları içindedir. Mahalle içinde, Alaaddin Camii’nin dışında, Helvacıoğlu, İsabeyfenari, İmareti İsabey, II. Tahtalı Mescidi ile Zindankapı mescitleri vardır. Hastane karşısında ise tarihi İbrahimpaşa Hamamı bulunmaktadır. Mahallede, birçok anıtsal tarihi ev de vardır. Caminin kuzeyindeki Kısa Sokağı’nın başında, XVII. yüzyıldan kalma çok eski bir ev bulunur. Sayın Kâzım Baykal'ın evi olan bu yapıda, XVII. yüzyılın nakışları bizzat Baykal tarafından belirlenmiştir. Sayın Baykal, cami içinde iki adet eski şamdan bulunduğunu da yazmaktadır. Mahallede bugün çoğunlukla eski Bursalılar yaşamaktadır. (BOA. Temettuât Defterleri, no.7408)

Raif Kaplanoğlu