Gemlik merkez ilçeye bağlı bir köy

Gemlik'in güneydoğusunda, Katırlı Dağları’nın yamacında kurulmuştur. İlçeden 7 km uzaklıkta olan köye Umurbey yolundan gidilir. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasın­da gelen "93 Göçmenleri" tarafından kurulmuştur. Gürcü köyü olarak anılmasına karşın, aslen Gürcü olmayıp olasılıkla Ahıska Türklerinden olmalılar. Nitekim bu köyler, “dil bilmez Gürcüler” olarak anılmaktadır. Köyün hemen üzerinde Tatarköy olarak anılan bir mevki, bugün yok olmuş bir köydür. Eski adı Kavakdibi'dir. Köylülerin geçim kaynakları zeytincilik ve tarımdır. 1895 ve 1908 Yıllığı’na göre 80 hane yaşayan köyün nüfusu 1927 yılına 870, 1990 yılında 338, 1997 yılında 480’dir. 1930 yılında alınan bir kararla Kavakdibi adını almıştır. Ancak sonra adı tekrar Adliye olmuştur. Köyden Gemlik ve Bursa’ya yoğun göç yaşanmaktadır.

Raif Kaplanoğlu