Molla Hayalî’nin oğludur. Ali Çelebi Efendi’nin biraderidir. 994/1585’te oğlu Mustafa Çelebi vardı. BK, I/34