İnebey Caddesi'nin Maksem Caddesi ile kesiştiği yerde bulunan bu cami, Fatih döneminde, Habib oğlu Hacı Şüca adlı bir kişi tarafından yaptırılmıştır.

8,80X8,80 metre iç ölçülerinde olan caminin üzeri bir büyük kubbe ile örtülmüştür. Caminin duvarları kesme taş ve tuğla ile örülmüştür.

1801 yılında Hoca Mehmed Emin Efendi, yanındaki konakla birlikte, bir de kütüphane ekleyerek camiyi, Nakşibendi dergahına dönüştürmüştür.

Uzun yıllar harap durumda olan cami, 1969 yılında onarılarak ibadete açılmıştır.

(BAYKAL (1950) s.80; VAKIFLAR (1983) III. s.201; MİRAT-I BURSA (1905) s.32; AYVERDİ III. (1973) s.111; GÜLDESTE (1885) s.172)

Raif Kaplanoğlu