Bursalı ünlü tarih yazarı

Bursa Sancakbeyi Cebe Ali Bey’in yeğeni olan Tursun Bey, II. Bayezıd devrinde yaşamıştır. Kapı Kethüdalığı ve Defterdarlık görevlerinde bulunmuştur. Fatih döneminden söz eden ünlü Tarih-i Ebu’l-Feth adlı kitabı gerek Osmanlıca gerek yeni harflerle basılmıştır.

(BURSALI TAHİR III, s. 149)