İznik'te XV. yüzyılda yapılan bu cami, Muhyiddin bin Kutbeddin-i İzniki (öl.1418) tarafından yaptırılmıştır. Başka bir görüşe göre ise camiyi, Çandarlı Halil Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa yaptırmıştır.

8,5X8,5 metre ölçülerinde kare planlı caminin bitişiğinde yine kare planlı bir türbe bulunur. Cami büyük çapta yıkılmıştır. Caminin duvarları içte moloz, dışta kesme taş ve tuğla ile örülmüştür.

Duvarları taş ve tuğla ile örülmüş olan türbenin üzeri kubbe ile örtülmüştür. Cami bugün bakımsız bir durumdadır. Tuğla minarenin duvarlarında kullanılan bir gömüt taşında, XII. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen İbranice yazı ilginçtir.

(KOYUNLUOĞLU, İznik, (1935). 203; OTTO-DORN, İznik (1941) s. 33; GURLİTT. İznik, (1913) s. 57; S.Eyice İznik 1991, s.36; VAKIFLAR (1986) IV. s. 250; E. Savaş, İznik, s.42)