Osmanlı şehzadesi

Sultan II. Bayezıd’ın torunu ve Şehzade Mahmud’un oğludur. Sancak beyliği yapmıştır. 918/1512 yılında, kardeşi Şehzade Ahmed ile savaşan I. Selim tarafından öldürülmüştür. Kardeşleri Emir ve Musa ile birlikte, babalarının Muradiye’deki türbesine gömülmüştür.

(SİCİLİ OSMANİ I, s. 23; HOCA SADDETTİN II, s. 174, 257; KÜTÜK IV. s. 32; MM, S. 4)