Osmanlı şehzadesi

Sultan Emir Süleyman’ın oğludur. 1395 yılında doğdu. Babası ölünce Bizans’a sığındı. Selanik’i aldı. Amcası Musa Çelebi gelince kaçtı. Bizans’a sığındı. Sonra Çelebi Mehmed ile savaştı. Yenilince esir oldu. Bursa’ya gönderildi. 832/1429 yılında vebadan öldü. Kepecioğlu’nun sözünü ettiği ve yüksek bir yerden atarak öldürdüğü Orhan Çelebi ayrı bir şehzade olmalıdır. Sultan I. Murat’ın türbesine gömülmüştür. Akhisar’da cami yaptırmıştır.

(KÜTÜK IV. s. 32; KAMUSU’L-ALAM, s. 1072; H. İnalcık. Fatih Üzerine Tetkikler, Ank, s. 70)

Raif Kaplanoğlu