Muradiye Camii'nin bahçesinde bulunan türbe, 1506 yılında, II. Bayezıd'ın eşi, Bülbül Hatun tarafından, oğlu Şehzade Mahmud için yaptırılmıştır.

Sekizgen planlı bir alan üzerine yapılmış olan türbenin duvarları taş ve tuğla ile örülmüştür. Üzeri kubbe ile örtülmüş olan türbenin Bursa kemerli bir girişi bulunmaktadır. Yapının içinde, pencerelere kadar altın yaldızlı baskı tekniği ile yapılmış motifler bulunan lacivert ve türkuvaz renkli altıgen çinilerle kaplıdır. Duvarların üst bölümleri ise kalem işçiliği ile süslenmiştir. Yapının kapı ve pencere kapakları devrinin ahşap işçiliğinin güzel örneklerindendir.

Mimar Yakup tarafından yapılan türbenin içinde Şehzade Mahmud (öl.1517) ile, 1512 yılında boğdurulan II.Bayezıd'ın oğulları Şehzade Musa, Orhan, Emir'in sandukaları vardır.

(BAYKAL (1950) s.39; VAKIFLAR (1983) III. s.287; KÜTÜK IV. 270; WİLDE (1909) s.78; YALMAN (1984) s.151; H. ÖNKAL Hanedan Türbeleri (1992) s.104; GABRİEL (1958) s.126; GÜLDESTE, (1885) s.52-53)