Bursalı divan şairi

Babası, Eyyühim Erik lakabıyla tanınan eski Bursa kadılarındandır. Öğrenimini tamamladıktan sonra müderrisliğe başlayan şair, 945/1538 yılından sonra ölmüştür.

Şairin şiirlerinden seçtiğimiz bir ikiliği şöyledir;

  “Nisbet ettiğim için kametüne gah gehi

 Nazdan ayağı üzere duramaz serv-i sehi”

(SEHİ BEY s. 160; KÜTÜK IV. s. 82)