Koza Hanı'nın yanında, 1339 yılında Sultan Orhan tarafından, Tophane'deki medresesine gelir sağlamak amacıyla yaptırılmıştır.

Çifte hamam sınıfından olan bu hamamın duvarları kesme taş, kubbe kasnakları üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş ile örülmüştür. Bir kenarı on iki metre, kare planlı soyunmalık bölümünden ılıklık bölümüne geçilir. Soyunmalık bölümünün üzerinde bir büyük kubbe bulunur. Hamamda dört eyvan ile dört halvet odası yer alır.

1584, 1678 ve 1962 yıllarında onarılan bu hamam, son onarımdan sonra çarşıya dönüştürülmüştür.

(AYVERDİ I. (1966) s.111; VAKIFLAR III.(1983) s.378; BAYKAL (1950) s.102; YALMAN (1984) s.91)