Bursalı gökbilimci

Künyesi Müneccim Hacı Mehmet bin Ma’zan el-Mulakıb’tır. Kütahya’da doğdu. Daha sonra Bursa’ya göçen Mehmet Efendi, Bostanzade’nin yanında yıldız bilgisi dersleri aldı. Bir süre de Dedezade lakablı bir kişiden ders aldı. Şeyh Mahmud Nakşibendi’nin hizmetinde bulunan Mehmet Efendi, 1087/1676 yılında İstanbul’da yaşamını yitirdi. Topkapı Gömütlüğü’nde gömülmüştür.

(GÜLDESTE, s. 537)