Sultan II. Bayezıd’ın eşi

Köle kökenlidir. 1504 yılında, Kefe Sancakbeyi iken ölen Sultan Mehmet’in annesidir. Gömütü, Bursa’ya getirilip Murad Hüdavendigar Türbesi’ne gömülmüştür. Kendisi de uzun yıllar Bursa’da yaşamış ve burada ölmüştür. Bir de II. Bayezıd’ın annesi ve Fatih’in eşi olan Mükreme Hatun vardır. Bu kişi İznik’teki Eşrefzade Camii’ni yaptırmıştır.

(K. Kepecioğlu, II. Bayezıd’ın Karılarının Bursa’da Geçirdikleri Acı Hayatlar, Uludağ Der. s. 6-8; KÜTÜK III. s. 361)