Orhan Bey'in Hisar içindeki türbesi yakınlarında yaptırdığı medrese, 1854 depreminde yıkıldıktan sonra yok olmuştur. Medresenin bulunduğu yerde Saint Elie Manastırı bulunduğu için Manastır Medresesi de denilmiştir.

Medresenin içinde bir dersane ile on beş oda bulunurmuş.

(KÜTÜK III. s.196; AYVERDİ I. (1966) s.93; NEŞRİ TARİHİ (Köymen) s.186)

Raif Kaplanoğlu