Bursa'nın eski bir mahallesi idi

En eski 1463 tarihli belgelerde mahalle­nin adına rastladık. Bazı belgelerde Karagözler ve Karagözoğlu olarak da anılan mahallenin, ünlü gölge oyunu kahramanı Karagöz ile bir ilintisinin ol­duğunu sanıyorum. Mahallede, olasılıkla Karagöz'ün yaptırdığı bir anıt bu­lunuyordu. Veya Karagöz bu mahallede oturmuş olabilir. Mahallenin yüzyıldan bu yana var olması, mahallenin gölge oyunu kahramanı Karagöz'ün yaşadığı devreye de uygundur. I. Murad’ın vakıf köyleri arasında geçen Karagöz köyü ile bu mahallenin bir ilintisi de vardır. Yenice Mahal­lesi yakınında olup, o mahallenin ikiye ayrılması ile oluşmuştur. 1573 yılında sadece 24 hane bulunan mahalle, bugünkü mahalle adları arasında yer almaz.

Raif Kaplanoğlu