Deveciler Caddesi üzerinde bulunan bu cami, 1460 yılında Oruç Bey'in kızı Sitti Hatun tarafından yaptırılmıştır.

8,86X8,95 metre iç ölçülerinde olan cami, son cemaat yeri ile birlikte dikdörtgen bir alan üzerine oturtulmuştur. Yapının duvarları tuğla ve moloz taşı ile örülmüştür. Asıl ibadet alanı bir büyük kubbe ile örtülmüştür. 17 pencere ile yapının iç aydınlığı sağlanmaktadır. Minaresi batıda bulunur.

Sayın Kazım Baykal bu yapıyı, tuğla işçiliğinin Bursa'daki en güzel örneklerinden biri olarak kabul eder.

Cami, halen sağlam ve ibadete açık durumdadır.

(KÜTÜK III. s.45; KÜTÜK IV. s.169; BAYKAL (1950) s.128; VAKIFLAR (1983) III. s.98; MİRAT-I BURSA (1905) s.27; YALMAN (1984) s.65; BEESK (1956) s.5; N.Köseoğlu, Bursa, (1946) s.36; AYVERDİ III. (1973) s.103)

Raif Kaplanoğlu