Pirinç Hanı karşısında, Yeşil Külliyesi'nin mimarı İvaz Paşa tarafından, II. Murad devrinde yaptırılmıştır. İvaz Paşa, mimarlığının yanı sıra Çelebi Mehmed ve II. Murad'ın vezirliğini de yapmıştı.

1967 yılında, İvaz Paşa'nın yaptırdığı bu cami ile birlikte yanında bulunan medresesi harab olmuştur. 1860 yılında kargir olarak onarılmasına karşın yapı, 1958 yılındaki yangında tümüyle yanmıştır. Hayır sahibi birisi tarafından aslına uygun olarak onarılan caminin bugün sadece, minarenin şerefe altı ve güneye bakan saçakları özgündür.

Cami bugün sağlam ve ibadete açıktır.

(BAYKAL (1950) s.106; KÜTÜK II. s.363; VAKIFLAR (1983) III. s.96; MİRAT-I BURSA (1905) s.24; AŞIKPAŞAOĞLU (Atsız) s.227)