Devlet Hastanesi önünde yer alan bu cami, Çelebi Mehmed'in başveziri Bayezıd Paşa'nın oğlu İsa Bey tarafından, XV. yüzyılın başlarında yaptırılmıştır.

6,40X6,40 metre iç ölçülerinde olan mescidin girişinde, 2,60 metre derinliğinde bir son cemaat yeri yer almaktadır. Asıl ibadet yerinin üzeri bir büyük kubbe ile örtülmüştür. Son cemaat yeri, yol genişletilme çalışması sırasında çapraz bir şekilde yıkılmış, yalnız minare tarafındaki oda kaldığı için burası bir odaya dönüştürülmüştür. Bursa'da yapılan cami ve mescidler içinde, mihrap yönü en doğru olan camilerden biridir.

(BAYKAL (1950) s.70; VAKIFLAR (1983) III. s.92; YALMAN (1984) s.132; BEESK (1955)s.14; HOCA SADETTİN C.II, S.127; AYVERDİ II. (1972) s.295; KOYUNLUOĞLU (1935) s.165)

Raif Kaplanoğlu