Bursalı halk şairi

Asıl adı Ahmet’tir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşamış bölgemizin en önemli halk şairidir. Asıl adı Ahmet’tir. Okuma yazma bilmeyen şairin şiirleri Uludağ dergisinde yayınlanmıştır. Ailesi Artvin göçmenlerindendir. Soğukpınar’a iskan edilmiştir. 1944 yılında kendisine bir gece düzenlenmiştir. Kendisi köyünde çobanlık yapmaktaydı. Şairin şiirlerinden seçtiğimiz bir dörtlüğü şöyledir;

   “Bugün yine gördüm nazlı yarimi

 Dedim haber soram dilim bağlandı

 Ceht eyledim varup soram o yare

 Neyleyeyim elim kolum bağladı”

(Uludağ Der. Bursa 1947, s. 12-22; 1948, s. 14)