Karacabey ilçesine bağlı bir köy

İlçenin en doğusunda, Karacabey-Bursa karayolunun kıyısındadır. XVI. yüzyıldaki kadı sicillerinde yer aldığına göre eski bir köy olmalıdır. Nitekim bu sicillere göre köy, Murad Hüdavendigâr vakıfları arasında gösterilmiştir. Bu köyün adı antik dönemde olasılıkla Kontanitzi idi. İkizce adı da buradan gelmiş olmalıdır. Köy halkı, sultanların koyunlarına bakardı. 1530 tarihli tahrir defterine göre köyde, 21 hane ile 2.455 koyun vardı. Önceleri Bursa'ya bağlı idi. Bir Rum köyüdür. Kurtuluş Savaşı sırasında çetelerce tahrip görmüştür. İkizceler bölgesinde bulanan Beylik koyunlarına ait merkezin özellikleri, Topkapı Sarayı Revan Köşkü’nde (Ktp. no. 1935, ypr. 150-152) ayrıntılı anlatılmıştır. Bir de İkizce Kanunnamesi vardır. Halkın korunun içine girmesi, ot biçip ağaç kesmesi yasaklan­mıştır. Avlanma yasaklanmış, sığırların hastalıklardan korunması için ön­lemler alınmıştır. Beylik koyunlarının çalınması konusunda ise çok ilginç cezalar getirilmiştir. 1895 ve 1908 Yıllığı’na köyde, 87 hane bulunuyordu. Köydeki Rumlar köyü terk edince yerlerine, 1924 yılında Yunanistan’ın Kılkış ve Yenice Vardar kasabasından gelen göçmenler yerleştirilmiştir. 1927 yılında köyde 466 kişi yaşamaktaydı. Karacabey'e 35 km kadar uzaklıkta bulunan köyde, 1997 yılında 704 kişi yaşamaktaydı. Malkara Üstü mevkiinde Megas Agros veya Polychronia adlı bir manastır kalıntısı vardır.

Raif Kaplanoğlu