Bursalı divan şairi

Bursalı Mevlevi şeyhi Şeyda tarafından yetiştirilen şair, daha sonra Bursa Mevlevihanesi şeyhi olmuştur.

(ESRAR DEDE)