Sultan Çelebi Mehmed’in kızıdır

Çandarlı İbrahim Paşa’nın oğlu Mahmud Çelebi’nin de eşidir. 1410 yılında doğdu. 859/1455 yılında Mekke’de yaşamını yitirdi ve orada gömüldü. Bursa’da Bedreddin Camii’ni yaptırmıştır. Gemlik’in Karacalar (Nefsi Kumla) ve Karacaali köyleri vakıfları arasındadır. Hafsa Sultan’ın 1514 yılında bir aşhane, tekke ile bir hamamı varmış.

(KÜTÜK II, s. 159; B.O.A.Cevdet-Evkaf, no.17393; Ç.Uluçay, Padişahların, s. 8)

Raif Kaplanoğlu