Bursa'nın eski bir mahallesi idi

Maksem Mahallesi civarında, Gökdere va­disi çevresine denilmekteydi. Bazı belgelerde Maksem Mahallesi’ne de Gökdere denilmek­teydi. XVI. yüzyıldaki Bursa Kadı Sicilleri'nde bu mahalle adına sıkça rast­ladık. Ancak tahrir defterlerinde yer almadığı için mahalle olmaktan çok bir mevki adı olmalıdır.

Raif Kaplanoğlu