Bursa'nın eski bir mahallesidir

Batpazarı civarında idi. 1639 yılındaki bir kadı sicilinde, bu mahallede Davutefendi Mescidi bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahalle olasılıkla, Batpazarı'naki, Davutpaşa Mescidi ve hamamı ci­varında idi. Bugünkü Kayan Mahallesi’nin bir başka adıdır. Nitekim tahrir defterlerinde bu adla anılan bir mahalle yoktur.

Raif Kaplanoğlu