İznikli divan şairi

Asıl adı Mevlana Abdulcelil’dir. Sehi Bey ile Latifi şairin İznik’te doğduğunu yazarken, diğer yazarlar Bursa’da doğduğunu yazmaktadır. Latifi, şairin öğrenimini yarıda bırakıp yarı deli bir şekilde dolaşmaya başladığını yazar. Kepecioğlu’na göre I. Selim devrinde ölmüştür.

Şair olarak pek tanınmayan Celili’nin şiirleri de pek duyulmamıştır. Hamse-i Nizami’yi manzum olarak çevirmiştir. Şiirlerinden birkaç ikiliği şöyledir;

“Ey gönül bu dünya key gaddar olur andan sakın

 Hilesi çok meğer, çok ayyardır ondan sakın”                                                  

“Derd ile meğer ki bir seher sabah

 Alıp gam-ı mühürden eser sabah”

(SEHİ BEY, s. 198; LATİFİ, s. 144; AHDİ, s. 45; AfiIK ÇELEBİ, s. 81; HASAN ÇELEBİ I, s. 257; BEYANİ, s. 22; BURSALI TAHİR II, s. 69; GÜLDESTE, s. 454?; NÜZHET, III, s. 955; KÜTÜK I, s. 314; SİCİLİ OSMANİ II, s. 81; KAMUSU’L-ALAM, s. 1829; EVLİYA ÇELEBİ, s. 236,