Bursalı divan şairi

Yeganzade olarak ünlenmiştir. Aslı, Karamanlı olduğu söylenir. Öğrenimini tamamladıktan sonra müderris oldu. Beşiktaş’taki Sinanpaşa Medresesi'nde ve Bursa Hüdavendigar Medresesi'nde müderrislik yaptı. Güldeste’ye göre 1020/1611 yılında yaşamını yitirmiştir. Gömütü Pınarbaşı’nda Filiboz mahallesi yakınlarındadır. Fen ve edebiyat alanında yetişti. Arapçası iyi idi.

(GÜLDESTDE, s. 257; KÜTÜK I. s. 310)