H. Ioannes Theologos adını taşıyan bu kilise, XIX. yüzyılda yapılmıştır. Bu kilise, Demirtaş'a bağlı Çatalağıl Köyü'ndedir.

Duvarları moloz taşı ve devşirme malzeme ile örülmüş olan yapı, ahşap çatılı ve bazilika planlıdır. Bugün depo olarak kullanılan yapı, harap durumdadır.

Bu köyde, önceleri var olan tarihi han ise, yıkılmış olup yerine tavuk çiftliği yapılmıştır.

(Hasluck. Inscriptions form the Cyzikos District JHS 27 1906. s. 61-67.)

Raif Kaplanoğlu