Muradiye’de uzun süre faaliyetini sürdüren bu tekkenin sadece harem bölümü ayaktadır. II. Murat döneminde yaşamış olan Bahri Dede tarafından kurulmuştur. Son şeyhi Şarlıoğlu Tevfik Efendi’dir. Şarlı Tekkesi olarak da anılmıştır. 1925 yılına kadar faaliyetini sürdürmüştür. Bugün harem bölümü ile mescidi ayaktadır. Şahıs malıdır. Yapı son derece kötüdür.