Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bu hamam, 1604 yılında yapılmış ve Emir Sultan adına vakfedilmiştir.

Hamam, kadınlar ve erkekler kısmı olarak iki bölümdür. Bu iki bölüm de simetriktir. Yapı, kaba yontu taşlarla yapılmıştır. Sıcaklık bölümleri kare planlı ve üzeri kubbe ile örtülüdür. Ilıklık bölümü de daha ufak bir alan olup, üzeri de kubbe ile örtülmüştür. Soğukluk da kubbe ile örtülüdür.

Yapı, 1684 ve 1759 yıllarında onarım görmüştür.

(VAKIFLAR (1983) III. s.351; BAYKAL (1950). s.128; KÜTÜK I. s.196; YALMAN (1984) s.65; KEPECİOĞLU Hamamlar (1935) s.13; AYVERDİ II. (1972) s.358)

 Raif Kaplanoğlu