Diş hekimi

1971 yılında Erzurum’da doğdu. Beş yaşımdayken ailesi ile Bursa’ya geldi. İlkokuldan sonra ortaokul ve liseyi Bursa Anadolu Lisesi’nde bitirdim. 1989 yılında girdiğim Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1996’da mezun oldu. Askerlik görevini 1997-1999 arasında tamamladı. Mezun olduğu tarihten itibaren Bursa’da serbest diş hekimi olarak çalışmakta. Bir dönem (2004-2006) Bursa Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu’nda ve Disiplin Kurulu’nda görev yaptı.

2003’te Nilüfer Kent Konseyi’nde kurulan Okuma Grubu ile başlayan öykü-roman okumalarını aralıksız devam ettiriyor. Uludağ Felsefe Derneği ile Bursa Edebiyat Kültür Derneği kurucularındanım. Bursa tarihi hakkındaki yazıları çeşitli dergilerde yayımlandı. Bursa’da yayımlanan bir edebiyat–düşünce dergisi yayım kurulunda görev aldı. Bursa’nın kültür sanat hakkındaki tüm dallarını kapsayan internet sitesi 4 senedir yayında.

2009 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Arkeoloji Bölümü yüksek lisans programından mezun oldu. Aynı yıl başladığım Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih doktora programındaki eğitimi, yazımını sürdürdüğü Bursa tarihi hakkındaki tezi ile sürüyor.

Eskiçağ Rehberi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1. bs, İstanbul, 2011

Bilimsel Diş Hekimliğinin 100. yılı : Diş Hekimliğinin Bursa'daki Tarihi, (Mehmet Aydın ile birlikte)