Menteşzâdelerdendir. Eğirdir köyündeki bağının içinden çıkan suyu köyün çeşmesine akıtmak üzere Müderris Ahmed Efendizâde Mehmed Efendi’ye 1091/1680’de izin vermiştir. Aile fertleri gibi kendisi de alim bir zat idi (BS. 317/42). BK, I/43