Bursalı hattat, müzisyen ve divan şairi.

Fatin Tezkiresi’nde yer verilen şair, Bursa Hisar Camii Şeyhi Abdulhadi’nin babasıdır. Şair, 1132/1720 yılında Bursa veya İstanbul’da  yaşamını yitirmiştir. Kütük’te yazılan ve 1712 yılında Bursa’ya sürülen Abdülbaki bu olsa gerek. Şairin Rumeli Kazaskeri olduğu yazılmıştır.

(FATİN ?; KÜTÜK. I, s. 10)