Turizmin kurtuluşu için yeni arayışlar


Bundan iki yıl kadar önce, tarihler 15 Temmuz 2019’u gösterirken Kültür ve Turizm Bakanlığı, kısa adı TGA olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın kurulduğunu açıklamıştı.Amacı, Türkiye’nin iç ve dış turizm pazarında bir marka ve cazibe merkezi haline gelmesi, doğal, kültürel, biyolojik ve insan ürünü mirasların keşfedilmesi, geliştirilmesi ve tanıtılması, kısa, orta ve uzun vadeli iletişim/pazarlama çalışmalarıyla Türkiye turizm kapasitesi ve turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payı ve hizmet kalitesinin arttırılması olan bu yarı resmi ajans (Üyelerinin çoğunluğu özel sektörden olduğu için) Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşması, mevcut turizm olanaklarının dünya çapında tanıtılması ve pazarlanması, potansiyel turizm olanaklarının ise keşfedilerek geliştirilmesi ve kazandırılmasına ilişkin olarak tüm tanıtım/pazarlama/iletişim faaliyetlerini yürütmeyi gaye edinmişti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tabi olan ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un yaptığı TGA’nın yönetim kadrosunda devlet kademesinden Nadir Alpaslan (Bakan Yardımcısı) ve Timuçin Güler’in (Tanıtma Genel Müdürü) yanı sıra özel sektörden İlker Aycı, Sani Şener, Arman Zerunyan , Cem Kınay, Yıldıray Karaer ve ne yazık ki yedekte olan Atilla Doğudan gibi son derece isabetli marka isimler yer almıştı.
TGA çok büyük ümitlerle ve iyi niyetle kurulmuş ancak, Mart 2020’de başlayan Covid-19 salgını tüm sektörlerde olduğu gibi, turizmde de bütün hesapları alt üst etmişti. Bu durum Bakanlık ile başta turizm seyahat acenteleri ve sektördeki diğer paydaşlar arasındaki diyaloğun zayıflamasına neden oldu. Çünkü, turizme destek için çalınan kapılardan cevap çıkmamış ve çaresiz kalınmıştı.
Hal böyle olunca sektör paydaşları bir yol haritası için, yepyeni bir strateji için Kartacalı ünlü komutan, askeri deha general Hannibal’ın dediği gibi “Bir yol bulamazsak, bir yol yaparız” sözünü hayata geçirebilmek için inançla ve kararlılıkla bir araya geldiler. Başta, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Başkanı M Mehmet T. Nane, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer ve Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna olmak üzere başkanlar bir araya gelerek Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi (TURSAM) adı verilen yeni bir platformun protokolünü imzaladı. Toplantıya Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ı katılması sektör kuruluşları ile bakanlık arasındaki ilişkilerin iyiye gitmesinin işareti gibiydi.
Ülkemizde turizm sektörüne yönelik yapılacak, politika, plan ve girişimlere destek olmak için TURSAM ile birlikte sektörün ihtiyaçları doğrultusunda doğru ve şeffaf verilerin sektör ve akademi işbirliğiyle derlenerek analizlerinin yapılması, veriler ışığında turizmin tüm bileşenlerine yönelik stratejilerin geliştirilmesi, tüm çalışmaların periyodik olarak kamuoyu ve paydaşlara sunulması amaçlanıyor.
Başta, diyalog eksikliği olan Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, ilgili bakanlıklar ve fazla umut bağlanan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, valilikler, belediyeler, ilgili diğer STK’lar, üniversiteler, araştırma kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve
medya kuruluşları İle birlikte çalışacak olan TURSAM, başka sivil toplum örgütü işbirliklerine de açık olacak. İlk etapta çok iyi bir kadroyla kurulan TURSEM’in daha da geniş tabanlı olması mümkün olabilirse çok daha yararlı olur kanaatini taşıyorum. Desteklenmesi gereken bu iyi niyetli ve akıllı girişim, yara almış olan turizme iyi gelecektir. Başarı diliyorum.
Mutlu yarınlar Türkiyem.

Yorum Ekle